KELLOSEPPÄLIITON VUOSIKOKOUS

Suomen Kelloseppäliiton vuosikokous järjestettiin 28.9.2019 liiton tiloissa.

Paikalla oli 7 äänioikeutettua jäsentä, joista 1 valtakirjalla sekä 3 vierasta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Väkeväinen.

Liittohallituksen puheenjohtaja Paula Pyhälä esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.

Liittohallituksen esityksen mukaan vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus liittohallitukselle vuodelta 2018.

Myös liiton vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

 

Asialistalla oli mm. puheenjohtajan valinta kaudelle 2020-2021.  Kelloseppä Paula Pyhälä valittiin jatkamaan

hyvin alkanutta puheenjohtajan tointa.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Ari Kivisoja, Lauri Raunio ja Harri Suutari.

Varajäseneksi valittiin uudelleen Juha Arimo. Hallituksen varajäsenen Ninni Nuorvan eropyyntö hyväksyttiin ja

hänen tilalleen valittiin Tero Hannonen.

Vuoden 2020 hallituksen kokoonpano on seuraava: hallituksen puheenjohtaja Paula Pyhälä.

Hallituksen varsinaiset jäsenet Leena Auvinen, Ari Kivisoja, Axel Peräneva, Lauri Raunio, Mika Saikku ja Harri Suutari

Liittohallituksen varajäsenet ovat Juha Arimo, Janne Hautala, Tero Hannonen ja Jouni Säilä.

 

Liiton sääntömuutokset hyväksyttiin hallituksen esitysten mukaan. Säännöt vaativat vielä PRH:n hyväksynnän.

Mikäli PRH hyväksyy säännöt, on seuraava vuosikokous huhti- tai toukokuussa 2020.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille!