Liiton vuosikokous 2020

Vuosikokous saatiin järjestettyä Turussa 19.9.2020 hotelli Scandic Plazassa.

Mukana oli hallituksen väkeä puheenjohtaja Paula Pyhälä, vpj Harri Suutari, jäsenet Leena Auvinen, Lauri Raunio ja Ari Kivisoja. Kutsuvieraita oli paikalla 3 valtakirjalla 1.

Vuosikokouksessa saimme käsiteltyä esityslistan asiat.

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin vuodelta 2019. Myös toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 vahvistettiin. Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin Kultaseppien liiton ja Kellomuseon yhteistyön osalta. Jäsenistöllä on toiveita kehittää yhteistyötä lisää.

Liittohallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

Jäsenmaksujen suuruus, jäsenmaksuluokat ja luottamustoimien korvaukset pidettiin ennallaan. Liikejäsen 280 € (yli 2 työntekijää), 220 € (1–2 työntekijää). Sivuliikejäsenmaksu siten, että emoliike maksaa 280 € ja kukin sivuliike 140 €. Henkilöjäsen 95 €, Harrastajajäsen 95 €, opiskelijat valmistumisvuonna 0 €, seuraavana vuonna 50 €, seniorijäsen 45 €.

Yhteisöjäsenmaksu ja tukkurijäsenmaksu 550 €. Luottamustoimien korvaukset: Hallituksen jäsenille maksetaan 100€ / kokous ja kokouksen puheenjohtajalle 150€/ kokous. Puheenjohtajan palkkio 700€/vuosi.

Hallituksen erovuorossa olleet Mika Saikku ja Leena Auvinen jatkavat tehtävissään varsinaisina jäseninä. Varajäsen Jouni Säilä muutettiin varsinaiseksi jäseneksi ja Axel Peräneva siirtyi varsinaisesta jäsenestä varajäseneksi. Janne Hautala jatkaa varajäsenenä.

Kellosepäntaidon edistämissäätiön erovuorossa olleet pj Lauri Kurvonen ja jäsen AnnaMaria Pitkänen jatkavat säätiön hallituksessa.

Kokousvieraiden puheenvuorolla Jussi Kivistö kertoi Kelloseppäkoulun tilanteesta Kellosepäntaidon edistämissäätiön puolesta. Syksyllä koulussa on keskitytty mahdollisimman paljon käytännön työhön. Näin varaudutaan mahdolliseen koronaviruksen aiheuttamaan koulun sulkemiseen. Kesäkuussa järjestetyissä pääsykokeissa oli ennätysmäärä hakijoita.

Säätiön kampanja Kelloseppäkoulun rahoituksen turvaamiseksi jatkuu syksyllä neuvotteluilla Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.Neuvotteluiden tulos selviää lokakuun lopulla. Säätiön hallitus toivoo, että kaikki säätiölle annettavat lahjoitukset kohdistettaisiin suoraan Kelloseppäkoulun toiminnan tukemiseen. Säätiön pääoma riittää tällä hetkellä koulun toiminnan rahoittamiseen kolmeksi vuodeksi.

Kokouksessa annettiin suuri kiitos koulun henkilökunnalle jaksamisesta työskennellä koulun epävarmassa tilanteessa. Ja joustavuudesta järjestää pääsykokeet keskellä lomakautta.

Kokouksessa keskusteltiin kivijalkaliikkeiden tilanteesta. Tuotiin esille esimerkiksi verkkosivujen tärkeys liiketoiminnan edistämiseksi. Keskusteltiin myös mahdollisesta vanhojen kellojen ja kellonosien myyntitapahtumasta. Tapahtuma voitaisiin järjestää vielä liiton tiloissa ennen väestötiloihin muuttoa.

Kiinteistöhanke Kellovasara Oyn tilanteesta kertoi Harri Suutari ja esitteli kaavamuutosehdotuksen, mikä on hyväksytty rakennuslautakunnassa 16.9.2020. Tilanne kaavamuutoksen kanssa on edennyt reippaasti vuosikokouskutsujen lähettämisen jälkeen joten kutsuissa ei ollut erikseen mainittu kaavamuutoksen tilannetta. Kaavamuutos saa lainvoimaisuuden viimeistään alkuvuonna 2022. Kelloseppäliitolle, Kultaseppäliitolle jaKellomuseolle tulee uudisrakennuksen pohjakerrokseen yhteinen toimistotila, jonka Kelloseppäliitto omistaa. Espoon kaupunki on toivonut jotain erikoista rakennuksen julkisivuun, mutta päätöstä ei ole vielä tehty.

Liittohallitus pyrkii sijoittamaan Kellovasaran kauppasumman ulkopuolisen tahon tekemän sijoitussuunnitelman mukaan. Sijoitustuottoa pyritään käyttämään Kelloseppäkoulun toiminnan turvaamiseksi myöhemmin päätettävällä tavalla.

Kellovasaran vuokralaisille on annettu aikaa kesäkuun loppuun 2021. Liitteenä on kuva hyväksytystä kaavamuutoksesta.

Kokous sujui hyvässä hengessä ja rakentavan keskustelun äärellä. Liitohallitus kiittää osallistujia ja palautteesta kentältä.

Seuraava vuosikokous pyritään järjestämään aikataulussa keväällä 2021. Mahdollisesta osallistumisesta vuosikokoukseen etäyhteyden avulla pidetään myös mielessä.

Kellovasara, viitesuunnitelma (1)