HENKILÖJÄSENYYS

HENKILÖJÄSENYYS

Henkilöjäseneksi voidaan ottaa kello- tai jalometallialan ammatillisen tutkinnon hyväksyttävästi suorittanut henkilö tai jonka ammattitaidosta liittohallitus on saanut vakuuttavat todisteet.

Henkilöjäseneksi (harrastajajäseneksi) voidaan myös hyväksyä erityisistä syistä henkilö, jolla ei ole alan ammattitutkintoa, mutta joka on muuten osoittanut toiminnallaan halunsa edistää liiton ja alan toimintaa.

Harrastajajäsenyys ei oikeuta kellosepän ammattinimikkeen käyttöön.

HENKILÖJÄSENMAKSU

Henkilöjäsenyyden jäsenmaksu on 95,00 euroa. Seniorijäsenmaksu 45,00 euroa.

Jäsenmaksut laskutetaan helmi-maaliskuussa

JÄSENEDUT

Kello & Kulta -lehden vuosikerran veloituksetta, 2 numeroa vuodessa.

Mahdollisuus ostaa Espoon KS-Palvelu Oy:n tuotteita jäsenetuhintaan.

Mahdollisuus osallistua liiton ja Espoon KS-Palvelu Oy:n järjestämiin koulutustapahtumiin joista tiedotetaan erikseen liiton www-sivuilla, lehdessä ja jäsentiedotteissa.

Mahdollisuus osallistua liiton tai Espoon KS-Palvelu Oy:n koordinoimille tai järjestämille vierailuille alan yrityksiin, valmistajiin ja tukkuliikkeisiin sekä matkoihin kansainvälisille messuille.

Henkilöjäsenellä on oikeus osallistua liiton vuosikokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan 1 äänellä.

MUUTA

Yllä mainittujen jäsenetujen lisäksi liitto toimii jäsentensä hyväksi monilla tavoin.

Kelloseppäliitto tukee alan ammattikoulutusta, järjestää kursseja, koulutusta, näyttelyitä ja muita vastaavia tilaisuuksia yksin tai yhteistoimin muiden yhteisöjen kanssa.

Liitto edistää tervettä ja hyvän liiketavan mukaista kilpailua alalla, seuraa alan tapahtumia ja kehittymistä, osallistuu alan säädösten valmisteluun, antaa lausuntoja alaa koskevista asioista.

Liitto osallistuu mm. Jalometallifoorumiin, messuille ja muihin kello- ja jalometallialan tapahtumiin.

Liitto toimii tiiviissä yhteistyössä Kellomuseon, Kultaseppien Liiton ja Kelloseppäkoulun kanssa. Näin sillä on käytössään alan perinnetieto sekä viimeisimmät koulutustiedot.