Kellojen päivä

Suomen Kelloseppäliitto ry julistaa valtakunnalliseksi Kellojen päiväksi kesäaikaan siirtymistä edeltävän lauantain 29. maaliskuuta 2014.

Jokavuotiseksi tarkoitettu Kellojen päivä ajoittuu jatkossakin lauantaille ennen sunnuntaiyötä, jolloin kelloja siirretään tunnilla eteenpäin kello kolme.

Kelloseppäliitto haluaa jäsentensä ja kumppaniensa tuella kiinnittää väestön huomiota siihen, että vaikka aikaa pidetään itsestään selvyytenä, ilman kelloja ei voi tietää ajan kulkua.

Teknisesti monimutkaisten kellojen toiminta ei ole itsestään selvää, vaan taustalla on kosolti kellosepäntyötä niin laitteiden valmistuksessa kuin huolloissakin.

Aika jättää jos kellot eivät ole kunnossa

Moneenko kelloon jokainen suomalainen vilkaisee ja koskee noin vuorokauden aikana siirtyäkseen kesäaikaan? Otamme samalla askelen eteenpäin, kohti valoisampaa päivää.

Kelloseppäliitto julkaisee lehdistötiedotteina ennen teemapäivää julkaisuvapaita artikkeleita kellojen tarkkuuden historiasta ja ajanmittaamisen roolista yhteiskunnan kehityksessä.

Myös ajan merkitystä käsitteenä tarkastellaan, sekä kellojen roolia pukeutumisessa.

Kelloseppäliitto kannustaa jäseniään hyödyntämään Kellojen päivää omassa liiketoiminnassaan erilaisin tarjouksin ja tempauksin. Mottona on, että aika voi myös jättää, jos kellot eivät ole kunnossa.

Lisätiedot:

Sirkka Lindström

liittosihteeri, Suomen Kelloseppäliitto ry

puh 09 4520 560

kelloseppa@kelloseppaliitto.fi

www.kelloseppaliitto.fi