Kelloseppäkoulun oppilaiden sisäänmarssi ammatillisen koulutuksen leikkauksia vastaan

Kelloseppäkoulun oppilaskunta järjestää sisäänmarssin, jossa opiskelijat opiskelevat opettajiensa johdolla koulussa täyden vuorokauden ajan 19.01. klo 08:00 – 20.01. klo 08:00.
Sisäänmarssi on vastalause hallituksen päätökselle leikata merkittävästi toisen asteen koulutuksen määrärahoja ja näin murentaa yhtä Suomen yhteiskunnan kulmakivistä, osaavaa ammatillista työvoimaa.

Suunniteltujen koulutusleikkausten vaikutukset tulevat näkymään lähiopetuksen rajulla
vähentämisellä. Kelloseppäkoulussa sopeuttaminen vaadittuihin säästötoimiin tarkoittaa
lähiopetustuntien vähentämistä puoleen nykyisestä. Tilanne on vastaava usealla ammatillisen
koulutuksen järjestäjällä.

Kellosepän ja mikromekaanikon työssä vaadittavaa tarkkuutta ja korkeaa osaamisen tasoa
on suunniteltujen säästöjen toteutuessa mahdotonta saavuttaa. Ammattiin valmistuminen
vaatii pitkäjänteistä harjaantumista vaativiin kädentaitoihin, joita ei voida oppia videolta,
verkosta, eikä itseopiskeluna.

Kelloseppäkoulun opiskelijat kokevat koulunsa tulevaisuuden uhatuksi. Kelloseppäkoulusta
valmistuneet kellosepät ja mikromekaanikot ovat korkealle arvostettua työvoimaa
modernin tarkkuusteollisuuden yrityksissä niin Suomessa, kuin ulkomailla. Vaadimme,
että myös tulevaisuuden opiskelijoille taataan mahdollisuus valmistua koulusta kansainvälisesti
arvostettuina ammattilaisina.

Kelloseppäkoulu kutsuu eri medioiden, ammattijärjestöjen ja yhteisöjen edustajia vierailemaan tapahtumassa
19.01. klo 09:00 alkaen. Koulu voi räätälöidä tutustumiskierroksen tapahtumaan osallistuville
tahoille heidän toivomanaan ajankohtana.

Lisätietoa tapahtumasta:
Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Janne Hautala 050 966 5796
janne.hautala@gmail.com

Kelloseppäkoulun rehtori
Tiina Parikka 050 301 9516
tiina.parikka@kelloseppakoulu.fi