PAULA PYHÄLÄSTÄ LIITON PUHEENJOHTAJA

Suomen Kelloseppäliitto ry:n vuosikokous valitsi kelloseppä Paula Pyhälän liittohallituksen

puheenjohtajaksi kaudelle 2018-2019.

 

Vuosikokouksessa 30.9.2017 valittiin Suomen Kelloseppäliiton hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle

kaudelle 2018-2019 seuraavat henkilöt:

Varsinaisiksi jäseniksi Ari Kivisoja Turusta, Lauri Raunio Rengosta ja Harri Suutarin Espoosta

Varajäseniksi Juha Arimo Helsingistä ja Leena Auvinen Helsingistä.

 

Suomen Kelloseppäliitto ry:n hallitus kaudella 2018-2019 

Pyhälä Paula, puheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet:

Hautala Janne, Kivisoja Ari, Puhjo Ninni, Raunio Lauri, Saikku Mika ja Suutari Harri

Varajäsenet:

Arimo Juha, Auvinen Leena, Jokela Joakim ja Viirto Heini