Suomen Kelloseppäliitto ry:n vuosikokous

Suomen kelloseppäliiton vuosikokous pidettiin lauantaina 29.9.2018 liiton KelloKlubilla niukoin osallistujamäärin.
Paikalla oli 12 osallistujaa.
Vuosikokouksessa saimme keskusteltua rakentavassa hengessä liiton asioista virallisten kokousasioiden jälkeen.
Ehdotettiin mm, että jatkossa hallituksen esitykset merkitään esityslistaan soveltuvin osin, viimeistään kokouksessa jaettavaan esityslistaan.
Keskustelua käytiin myös jäsenkadosta. Kuinka saadaan jäsenet pysymään ja kuinka saadaan uusia jäseniä liiton riveihin.
Hallituksella on suunnitteilla erilaisia kolutus- ja verkostoitumistilaisuuksia jäsenistölle ja alalla toimiville.
Myös vierailuja kelloseppäkoulussa järjestetään sekä mahdollista yhteistyötä Kelloharrastajien kanssa.

Uudistunut Kello & Kulta lehti sai hyviä arvosteluja osallistujilta. Lehden toivottiin jatkavan nyt hyvin alkanutta uudistusta.

Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
Vuoden 2019 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja
Paula Pyhälä

Varsinaiset jäsenet:
Auvinen Leena, Kivisoja Ari, Peräneva Axel, Raunio Lauri, Saikku Mika, Suutari Harri

Varajäsenet:
Arimo Juha, Hautala Janne, Puhjo Ninni, Jouni Säilä