YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaan Mika Väkeväinen Tampereelta. Väkeväinen ei ole liiton jäsen, jonka hallitus katsoi tärkeäksi poistamaan mahdolliset sidonnaisuusongelmat kokouksesta. Paikalla oli 15 äänivaltaista jäsentä, kahdeksan valtakirjalla ja 4 kokousvierasta.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2015 tilinpäätös ja vastuuvapaus. Hallituksen selvityksen jälkeen tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin liiton hallitukselle 2015. Sepänpiilon talous ja siihen liittyvän tallennuksen kirjaus käsiteltiin samalla tarkasti.

Käynnistettävän kiinteistökehitysprojektin tavoitteena on ratkaista Kelloseppäliiton rahoitus lähitulevaisuudessa sekä saada merkittävä pääoma käytettäväksi Liiton toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Kokous äänesti suljetuin lipuin 2016 vuosikokousessa esitellyistä KOy Kellovasaran hankevaihtoehdoista, joista kolmas vaihtoehto, yhteistyösopimus kiinteistökehitysyhtiön kanssa sai eniten kannatusta. Hankkeen tavoitteena on kaavoittaa tontti asuinkerrostalokorttelialueeksi ja nostaa tontin rakennusoikeutta (krs. m2)

Kaavamuutoksen hyväksymiselle on hyvät näkymät, koska Espoon tavoitteena on satsata asumiseen Tapiolan alueella. Hallitus aloittaa varsinaiset sopimusneuvottelut kilpailutettavien kiinteistökehitysyhtiöiden välillä toukokuussa. Hallitus pyrkii tuomaan 2017 syyskokouksen hyväksyttäväksi valmiin neuvottelutuloksen ja muita siihen liittyviä asioita.

Kokouksessa hyväksytyllä sääntömuutoksella Liiton sääntöjen 11 § kymmennen momentin kohtaan kahdeksan hallitus toivoi, että päätäntävastuu Liiton kiinteästä omaisuudesta siirretään takaisin Liiton kokouksille. Päätäntävalta irtaimesta omaisuudesta jää edelleen hallitukselle.